Basisschool Op Avontuur is onderdeel van Stichting Surplus. Een stichting met 23 openbare scholen. 

Als u hier links klikt, kunt u meer lezen over ons bestuur, ons Activiteiten Team en onze Medezeggenschapsraad.